Warning: Creating default object from empty value in /home/aquaborn/www/www/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 112

Warning: Creating default object from empty value in /home/aquaborn/www/www/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 112

Warning: Creating default object from empty value in /home/aquaborn/www/www/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 112

Warning: Creating default object from empty value in /home/aquaborn/www/www/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 112

Warning: Creating default object from empty value in /home/aquaborn/www/www/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 112

Нова наредба на практика ще забрани туристическото гмуркане

"Новата наредба за извършване на водолазна и друга подводна дейност може на практика да забрани изцяло спортното гмуркане", алармират от Асоциация "Техникъл дайвинг България". В писмо до ресорните министерства - на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, водолазите сезират министрите за огромни недоразумения в подготвения проект за промяна на наредбата. Промените предвиждат забрани за водолазна дейност с цел спорт, туризъм и развлечение в няколко направления. Забранява се гмуркането в райони с археологически обекти. 

"досега наредбата предвиждаше такава възможност при спазване на реда, установен в Закона за паметниците на културата и музеите. Защо на сушата може да се посещават археологически обекти, а под вода не?", питат риторично водолазите. Според тях забраната за гмуркане в района на археологическите обекти има резон, до толкова, доколкото съществува практика на вадене на артефакти, които са археологическа ценност, а и представляват интерес при гмуркане за разглеждане. "Може би по-добро решение  от тоталната забрана е да бъде наложен регламент - тези места да бъдат обявени и дайвинг центровете да осъществяват контрол върху водолазите, които са завели да се гмуркат там. Тези, които се гмуркат сами, да уведомяват съответните органи - Центъра за подводна археология и Морска администрация, с цел ако нещо се повреди или извади, да се знае кой да бъде търсен", предлагат от асоциацията. Те са съгласни, че сами трябва да пазим това, което имаме. "Ако се разходите в Созопол или Черноморец, ще видите какво имаме предвид - почти пред всяка къща има някакъв артефакт, изваден от морето. Предимно са котви. Част от тях предполагаме, че не са кой знае колко интересни, но сигурно има и ценни", допълват от неправителствената организация.

С промените в наредбата се забранява също гмуркането в райони на потънали военни кораби... и с изключение на тези по чл. 1 от Конвенцията за опазване на подводното културно наследство, ратифицирана със закон, обн. ДВ, бр.84 от 2003г. Досега не е имало такава забрана. "На нас не ни е ясно как се тълкува изразът: "и с изключение". Може или не може да се гмуркаме около "тези" кораби и кои са тези изключения?", питат още водолазите.  

Според тях за тези забрани могат да се приведат много аргументи, както ЗА, така и ПРОТИВ тяхната обоснованост. "Всяка пълна забрана, автоматично води до нейното НЕСПАЗВАНЕ. Така че, по-добре е законотворците да предвидят някакъв специален ред за допускане до тези обекти, но да има ВЪЗМОЖНОСТ за гмуркания", смятат от асоциацията.

Те са на мнение, че принципно забраната за гмуркане на военните кораби има някакъв резон - част от тях са обявени за военни гробища, а други все още имат на борда си боеприпаси, които биха могли да предизвикат нещастни случаи. Но, според гмуркачите, категорично не трябва да се налага тотална забрана върху всички. Те смятат, че трябва да се разделят и част от тях да имат разрешителен режим, а други да са свободни за достъп. "Само един потънал във водите на Египет кораб на име „Тистългорм” за последните пет години е донесъл повече приходи на държавата Египет от пирамидите", аргументират се от дайвинг клуба. 

Освен забраните, където и да се осъществяват любителски водолазни гмуркания, се предвижда и следния нов РЕД:
При извършване на водолазни или подводни дейности за спорт, туризъм и развлечение, лицата, които ги организират, не по-късно от 2 седмици преди началото им, отправят искане до съответната регионална дирекция "Морска администрация". Съответната регионална дирекция "Морска администрация" съгласува искането с командира на Военноморските сили, директора на Регионална дирекция "Гранична полиция", Бургас и ръководителя на Центъра за подводна археология и обявява границите на района, ограниченията за водолазна дейност и ограниченията в режима на корабоплаване чрез "Известия до мореплавателите".
След съгласуване на искането, съответната регионална дирекция "Морска администрация" изпраща решението си до лицето, заявило водолазната дейност и копия от същото до Регионалноа дирекция "Гранична полиция", Бургас, Щаба на Военноморските сили и Центъра за подводна археология.

"Ние от асоциацията на дълбоководните водолази в България - „Техникъл Дайвинг България”, както и огромна част от водолазната общност у нас, видно от проведените мащабни дебати в двата най-големи български водолазни форуми, заявяваме,че КАТЕГОРИЧНО НЕ ПРИЕМАМЕ предвидените в този им вид промени. Изискването за предварително уведомяване, така както се разбира от текста, ще убие водолазната дейност, както на дайвинг центровете, така и самостоятелните гмуркания", пише в писмото до трите министерства.

Този РЕД, според водолазите, означава следното:
1. Създава се силно бюрократизирана и тежка процедура, включваща съгласуване с четири институции, която сериозно ще затрудни тъкмо проходилата в България водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечение. Предвидените забрани, ограничения и бюрократични спънки са толкова много, сякаш леководолазният спорт е една почти престъпна дейност.
2. Забранените обекти - археологически и военни кораби, няма да се знаят публично кои са и къде са, за да се спазва забраната, а всеки път четири различни институции ще проверяват дали случайно планираното гмуркане не попада върху някой забранен обект.

"Не е ясно къде изобщо е позволено спортно-туристическо гмуркане. И тъй като всяка от четирите съгласуващи институции може въз основа на тази Наредба да "ограничи" гмурканията, в която и да е произволна точка, спортното гмуркане може да се окаже практически изцяло ЗАБРАНЕНО", тревожат се от Асоциация "Техникъл дайвинг България".

Търсене

Реклами

Варна Дайвинг Център
Варна Дайвин Център Магазинът на "ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР" ЕООД се намира в центъра на град Варна с голяма търговска площ, където се предлага най-голямото разнообразие от качествена водолазна екипировка за професионални водолази, а също и за любители на подводния спорт и подводният риболов. "ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР" работи с реномирани компании от Великобритания, Австрия, Холандия, Франция, Швеция, Дания, Италия, Норвегия, САЩ и др. на утвърдени търговски марки като "Kirby Morgan", "Northern Diver", "Poseidon", "Suunto", "Apex", "Technisub", "Aqualung", "Cressi", "Seatec", "Sherwood", "Scubapro", "Soprassub", "Leaderfins" и др.
Водолазен център Средец
Водолазен център "Средец" се намира в град Китен,в началото на града и разполага с два входа,единия е от ул."Странджа" № 35 (до банка ДСК) ,и заден вход от ул. "Пирин" № 3.